plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zápis

Navigace > Zápis

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA  ROK  2021/2022

           DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ - VZHLEDEM K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU S OHLEDEM NA COVID-19 SE  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEKONAJÍ. MŠ  SI  RODIČE  PROJDOU  PO  SCHŮZCE  PRO  RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ,  KTERÁ  SE  USKUTEČNÍ  V  ČERVNU  2021.

            ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY NA  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

ZÁPIS DO  MŠ  PROBĚHNE  ELEKTRONICKY.  SVÉ  DÍTĚ  RODIČE  NA  NÍŽE  UVEDENÉ  ADRESE  OD  1. 4. 2021  DO  2. 5. 2021  PŘIHLÁSÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL, VYGENERUJÍ  A  VYPÍŠÍ  PŘIHLÁŠKU  A  NÁSLEDNĚ  SI  JI  VYTISKNOU  SE  VŠEMI  PŘÍLOHAMI  (SOUHLAS, EVIDENČNÍ LIST).
EVIDENČNÍ  LIST  NECHAJÍ  POTVRDIT  DĚTSKÝM  LÉKAŘEM,  DŮLEŽITÉ  JE  PRAVIDELNÉ  OČKOVÁNÍ  DÍTĚTE.
PODROBNĚJŠÍ  INFORMACE  NALEZNETE  NA  STRÁNKÁCH:

                                    https://zapisdoms-praha5.praha.eu

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na ÚMČ Praha 5 na Odboru školství - náměstí 14.října 4, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mszelmost@centrum.cz            do 4.5.2021                               (ne obyčejný email)
 • datovou schránkou fyzické osoby na :  tvakxs8                                                      do 4.5.2021
 • zasláním prostřednictví České pošty ,                                       datum razítka         do 4.5.2021
 • osobně - pro osobní předání je z důvodu Nařízení vlády nutná rezervace termínu  v rezervačním systému v aplikaci  u naší MŠ,  aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob.  Z hygienických důvodů vyžadujeme setkání se zakrytými ústy a nosem respirátorem             
 •   v  pondělí     3. 5. 2021       v   9.00 - 12.00   a   13.00 - 17.00 hodin 
 •   v  úterý         4. 5. 2021       v   9.00 - 13.00 hodin

Doručená "Žádost" bude obsahovat: 

-  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s podepsanými souhlasy 

-  doložení řádného očkování dítěte - potvrzení dětského lékaře na Evidenčním listu (vygenerováno s přihláškou)

-  kopii rodného listu dítěte,                                                                                               

-  cizinci doloží  navíc dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotního pojištění, případně rodný list dítěte  


Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat ÚMČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy a odborem evidence obyvatel. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, vydá pediatr potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. bez očkování nebude dítě do MŠ přijato.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 12. května 2021 od 9.00 - 12,00 hod. po předchozí e-mailové domluvě.

16337.pdf 450 kB Kritéria 21/22


  46.png


CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 1. Znám své jméno, umím říct, jak se jmenuji, reaguji na zavolání.
 2. Umím sám říct, co potřebuji, sdělit své potřeby.
 3. Znám základní společenská pravidla - pozdravím, poprosím, poděkuji, respektuji dospělého a pokyny učitelky.
 4. Umím sám použít toaletu - svléknout se a zase obléknout, pleny už nepoužívám.
 5. Umím se sám obsloužit v umývárně - umýt si ruce mýdlem, použít ručník.
 6. Umím se sám vysmrkat.
 7. Umím se sám najíst lžící a pít ze skleničky (hrnečku, kelímku), vydržím sedět při jídle u stolu.
 8. Umím se sám obléknout i svléknout (spodní prádlo, triko, kalhoty), sám obout a zout boty, popř. s malou dopomocí.
 9. Poznám si svoje věci (oblečení, hračky).
 10. Ujdu i delší vzdálenost, samozřejmě bez použití kočárku.

O konkrétních požadavcích na Vaše dítě se poraďte přímo v mateřské škole.