plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zápis

Navigace > Zápis

            ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY NA  ŠKOLNÍ  ROK  2023 / 2024 

ZÁPIS  JIŽ  PROBĚHL A  KAPACITA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  JE  NAPLNĚNA.

 BUDE  PROBÍHAT  ELEKTRONICKY  V  OBDOBÍ  OD  11. 4. - 1. 5. 2023 , KDE  VYPLNÍTE  PODROBNĚ  ŽÁDOST,  EVIDENČNÍ  LIST  ATD.  VŠECHNY  DOKUMENTY  I  S  PŘÍLOHAMI  VYTISKNETE,  EVIDENČNÍ  LIST  NECHÁTE  POTVRDIT  DĚTSKÝM  LÉKAŘEM - DŮLEŽITÉ  JE  OČKOVÁNÍ  DÍTĚTE.  ( DO  KAŽDÉ  MŠ  BY  MĚL  BÝT  ORIGINÁL, PŘÍPADNĚ NOTÁŘSKY  OVĚŘENÁ  KOPIE  POTVRZENÍ).
PODEPSANÉ  ŽÁDOSTI,  SOUHLASY  A  EVIDENČNÍ  LIST  ODEVZDÁTE  VE  VÁMI  VYBRANÉ   MATEŘSKÉ  ŠKOLE  (MŮŽETE  ODEVZDAT  VE  VÍCERO  MŠ,  V  APLIKACI  VIDÍ  ŘEDITELKY  POUZE  4  ODEVZDANÉ  ŽÁDOSTI).     

ZÁPIS  DO  MŠ  PROBÍHÁ  ELEKTRONICKY NA  ADRESE: 
           https://zapisdoms-praha5.praha.eu

 V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na ÚMČ Praha 5 odboru školství na náměstí 14.října 4, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:
1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro - č. dv. 117 - Terezie Valoušková tel. 257 000 459

 Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

 • osobně - pro osobní předání je nutná rezervace termínu dle volných kapacit  v rezervačním systému v této aplikaci u naší MŠ, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob - vhodné i s dítětem. 
     V  ÚTERÝ        2. 5. 2023          v  8.30 - 12.00   a  13.30 - 17.00 hodin                             
   VE  STŘEDU     3. 5. 2023       pouze od   8.30  -  13.00 hodin
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mszelmost@centrum.cz          do 3.5.2023   (nestačí obyčejný email !! )
 • datovou schránkou fyzické osoby na :  tvakxs8                                                  do 3.5.2023
 • zasláním prostřednictví České pošty DOPORUČENĚ                 datum razítka do  3.5.2023

Doručená "Žádost" bude obsahovat: 
-  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s podepsanými souhlasy, 
-  doložení řádného očkování dítěte - potvrzení dětského lékaře na Evidenčním listu (vytištěném v systému),
-  kopii rodného listu dítěte,                                                                                                                                          
-  potvrzení o trvalém bydlišti z Evidence obyvatel nebo občanský průkaz dítěte,                                                                        
-  cizinci doloží dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotního pojištění, případně rodný list dítěte 

Cizinci z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana a obdrželi vizum za účelem strpění, nemohou podat přihlášku k zápisu v tomto termínu. Nový termín zápisu do MŠ pro tyto děti je 12.6.2023. Více informaci - v sekci Zápis Ukrajina.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, vydá pediatr potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu.

 Dítě se SVP : Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení k Žádosti o přijetí. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud budete vyžadovat zdravotní službu, je nutné se předem  dohodnout s vedením MŠ.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění, je stanovena na středu 10.5.2023 od 9.00 - 12.00 hod. po předchozí e-mailové domluvě.

Rodiče, kteří odevzdali Žádost o přijetí do vícero MŠ, budou od 9.5.2023 postupně vyzýváni prostřednictvím uvedeného emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ, případně ke stažení Žádosti z důvodu přijetí do jiné MŠ.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  ČI  NEPŘIJETÍ  SE  BUDOU  VYDÁVAT  OSOBNĚ  DNE  31.5. 2023   V  9.00 - 12.00  A  13.00 - 17.00 HODIN. 
RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ  BUDOU  PODEPISOVAT  PŘIHLÁŠKU  KE  STRAVOVÁNÍ  A  OBDRŽÍ  POZVÁNKU  NA  SCHŮZKU  PRO  NOVÉ  RODIČE,  KTERÁ  SE  BUDE  KONAT  V  ČERVNU.  Rodiče  nepřijatých dětí se INFORMUJÍ,  JAKÁ  JE  ŠANCE  NA   PŘIJETÍ  PO  ZÁPISU.
RODIČE, KTEŘÍ  PODEPSALI  JINDE  ZPĚTVZETÍ,  NEMUSÍ  CHODIT,  ŽÍZENÍ  BYLO  ZASTAVENO.
RODIČE, KTEŘÍ  PODEPSALI  JINDE  ZPĚTVZETÍ,  NEMUSÍ  CHODIT,  ŽÍZENÍ  BYLO  ZASTAVENO.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do......Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Kritéria: 

17227.pdf 619 kB

  46.png


CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 1. Znám své jméno, umím říct, jak se jmenuji, reaguji na zavolání.
 2. Umím sám říct, co potřebuji, sdělit své potřeby.
 3. Znám základní společenská pravidla - pozdravím, poprosím, poděkuji, respektuji dospělého a pokyny učitelky.
 4. Umím sám použít toaletu - svléknout se a zase obléknout, pleny už nepoužívám.
 5. Umím se sám obsloužit v umývárně - umýt si ruce mýdlem, použít ručník.
 6. Umím se sám vysmrkat.
 7. Umím se sám najíst lžící a pít ze skleničky (hrnečku, kelímku), vydržím sedět při jídle u stolu.
 8. Umím se sám obléknout i svléknout (spodní prádlo, triko, kalhoty), sám obout a zout boty, popř. s malou dopomocí.
 9. Poznám si svoje věci (oblečení, hračky).
 10. Ujdu i delší vzdálenost, samozřejmě bez použití kočárku.

O konkrétních požadavcích na Vaše dítě se poraďte přímo v mateřské škole.