plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zájmové kroužky

Navigace > Zájmové kroužky

Kdy

Kroužek

Lektor

Kdo

Cena

Angličtina

Svobodová Michaela

13.40 - 14.25

 starší děti - 1. skupina

900,- Kč

PONDĚLÍ

14.45 - 15.30

 pokročilí - 2. skupina

15.35 - 16.15

 ml. děti zač. - 3. skupina

Výtvarná výchova

Kaftanová Renáta 

13.30 - 14.15 - starší děti
14.15 - 15.00 - starší děti
15.00 - 15.45 - mladší děti

900,-Kč

ÚTERÝ

Sportovní hry

Mgr. Kubátová Šárka

14.30 - 16.30

 starší děti  (sudý týden)

500,- Kč

ÚTERÝ

16.00 - 16.45

 mladší děti (lichý týden)

400,- Kč

Keramika

Vaňačová Markéta 

13.30 - 14.30

 starší děti

STŘEDA

14.45 - 15.35

 děti od 4 let

2000,- Kč

Tanečky

Charvátová Kateřina DiS.

13.40 - 14.25

 starší děti

500,- Kč

ČTVRTEK

15.10 - 15.55

 mladší děti

Zpívánky

Háchová Monika 

15.05 - 15.50

 starší děti

500,- Kč

ČTVRTEK

16.00 - 16.45

 mladší děti


- Sportovní hry se konají 1 x za 14 dní (sudý týden)
pro starší děti v tělocvičně ZŠ Radlická

- pro mladší děti 1 x za 14 dní (lichý týden) - v MŠ

Cena kroužků je uvedena za jedno pololetí včetně pracovních listů, materiálů.