plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

NA  ZÁKLADĚ  NAŘÍZENÍ  VLÁDY  ČR  JE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OD  1. 3. 2021  UZAVŘENA  ZATÍM  DO  AVÍZOVANÉHO  DATA  21. 3. 2021.  RODIČE  MAJÍ  OD  TOHOTO  DATA   NÁROK  NA  OŠETŘOVNÉ,  KTERÉ  SE  UPLATŇUJE  ZPĚTNĚ.  DĚTI  JSOU  AUTOMATICKY  ODHLÁŠENY  ZE  STRAVOVÁNÍ, (RODIČE  NEMUSÍ  PO  TUTO  DOBU  DÍTĚ  OMLOUVAT).  ÚPLATA  ZA  ŠKOLNÉ  BUDE  ŘEŠENA   ZPĚTNĚ  DLE  SKUTEČNÉ  DÉLKY  UZAVŘENÍ   V   MĚSÍCI   BŘEZNU  (BUDE  KRÁCENÁ   NEBO  ŽÁDNÁ).  DĚTI  S  POVINNÝM  PŘEDŠKOLNÍM  VZDĚLÁVÁNÍM   MAJÍ   POVINNOST  VZDĚLÁVAT  SE  DISTANČNĚ.  ÚKOLY  A  INFORMACE  OBDRŽÍTE  NA  TŘÍDNÍ  EMAILY.

 ŽÁDOST  O  OŠETŘOVNÉ  BUDE  K  DISPOZICI  K  VYTIŠTĚNÍ  NA  WEBOVÝCH  STRÁNKÁCH  MŠ   V  SEKCI  DOKUMENTY  PO  SKONČENÍ  TOHOTO  NAŘÍZENÍ.


  

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

CELÁ  MŠ  JE  OD  24.2. -  28.2.2021  UZAVŘENA  DLE  ROZHODNUTÍ  HYGIENICKÉ  STANICE  HMP.  RODIČŮM  PŘÍTOMNÝCH  DĚTÍ , KTERÉ  SE  SETKALY  S  DÍTĚTEM  VE  DNECH  16. - 18.2.,  BYL  ZASLÁN  EMAIL  S  INFORMACEMI  OD  HYGIENY.  DÍTĚ  S  POZITIVNÍM  VÝSLEDKEM  TESTU  NA  COVID  BYLO  TESTOVÁNO  19.2. 2021  A  NEMĚLO  ŽÁDNÉ  PŘÍZNAKY.  OSLOVENÉ  DĚTI  PŘINESOU  PO  10  DNECH  VÝSLEDEK  NEGATIVNÍHO  TESTU  PCR  NEBO  ZŮSTANOU  DOMA  14  DNŮ. 

 V  SEKCI  DOKUMENTY  NAJDETE  K  VYTIŠTĚNÍ  ŽÁDOST  O  OČR  Z  DŮVODU  UZAVŘENÍ  MŠ  NA  24. - 26.2., PRO ČERVENOU TŘÍDU OD  23.2. - 26.2.2021  K  VAŠÍ  PŘÍPADNÉ  POTŘEBĚ.

PŘÍPOMÍNÁME,  ŽE  JE  VAŠÍ  POVINNOSTÍ  HLÁSIT  JAKÉKOLIV  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  V  RODINĚ  DO  MŠ.                                                      DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ.


INFORMACE  O  KROUŽCÍCH  V  MŠ:
KROUŽKY  V   MĚSÍCI  BŘEZNU  JEŠTĚ  NEZAČNOU  Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ.


Provoz v období školních jarních prázdnin najdete v sekci Organizace školního roku - Prázdniny nebo v Akcích měsíce - Únor 2021.


INFORMACE  PRO  RODIČE  OHLEDNĚ  KROUŽKŮ
NA  DRUHÉ  POLOLETÍ   KROUŽKY   NEBUDOU  NOVĚ  VYPSÁNY.
VZHLEDEM  K  TOMU,  ŽE  BYLY  POŘÍZENY   POTŘEBY  A  POMŮCKY  ZA  FINANCE  V  1. POLOLETÍ   A   ŽE  SE  V  LISTOPADU   A   V  LEDNU  CELÝ  MĚSÍC  KROUŽKY  NEKONALY,  BUDOU   KROUŽKY   PŘESUNUTY  NA  2. POLOLETÍ.  KROUŽKY  BUDOU   PROBÍHAT  PRO  STEJNÉ   DĚTI  AŽ  V  MĚSÍCI  BŘEZNU   A   DÁLE  V  DUBNU  NEBO  KVĚTNU  (PODLE  AKTUÁLNÍ   SITUACE).  
             DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


OD 1.2.2021 JE PROVOZ MŠ  OD  7.00 - 17.00 HODIN.
(PO MATEŘSKÉ  DOVOLENÉ  SE  VRACÍ  P. UČ.  Mgr. TEREZA  POLÁKOVÁ /SAGA).
VZHLEDEM  K  PŘETRVÁVAJÍCÍMU  NOUZOVÉMU  STAVU  A   OPATŘENÍM   V   5. STUPNI  PES,  MAJÍ  RODIČE  I  NADÁLE  ZÁKAZ  VSTUPU  DO  BUDOVY  MŠ.  DĚTI  JSOU  PŘEBÍRÁNY  A  PŘEDÁVÁNY  U  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ.      S  SEBOU  IGELITOVOU  TAŠKU  S  PŘEVLEČENÍM  DO  TŘIDY,  NA  VEN,  NA  SPANÍ. 
DŮRAZNĚ  UPOZORŇUJEME  RODIČE,  ŽE  DĚTI  S  PŘÍZNAKY  COVIDU  NEBO  CHŘIPKY  (RÝMA, KAŠEL, HOREČKA, NECHUTENSTVÍ, PRŮJEM)  NEBUDOU  PŘIJATY  DO  MŠ.  POKUD  SE  VE  VAŠÍ  RODINĚ  VYSKYTNE  COVID -19,  POŽADUJEME  OD  DĚTÍ  NEGATIVNÍ  TESTY,  PŘI  NEDODÁNÍ  VÝSLEDKU  TESTU,  MUSÍ  ZŮSTAT  DÍTĚ  14  DNŮ  DOMA  V  KARANTÉNĚ.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ  A   ZA  TO,  ŽE  CHRÁNÍTE   ZDRAVÍ  NAŠICH  ZAMĚSTNANCŮ,  ABY  NEDOŠLO  K  UZAVŘENÍ  CELÉ  MŠ.


INFORMACE  K  PROVOZU  ŠKOL  OD 30.11.2020


INFORMACE  PRO  RODIČE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  JE  OPĚTOVNĚ  ZRUŠENA  Z  DŮVODU  NAŘÍZENÍ  V  DOBĚ  NOUZOVÉHO  STAVU. 

 NÁHRADNÍ  TERMÍN  BY  BYL  V  LEDNU  NEBO  V  ÚNORU  DLE  VOLNÉHO  TERMÍNU  ŠvP. (V  BŘEZNU  JE  V  PLÁNU  LYŽAŘSKÝ  KURZ,  V  DUBNU  PROBÍHAJÍ  ZÁPISY  DO  ZŠ). PŘEDNOSTNĚ  POJEDOU  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI. UHRAZENÉ  PENÍZE  SI  VYZVEDNĚTE  U  P.  HOSPODÁŘKY  R. KAFTANOVÉ.  TERMÍN  SI,  PROSÍM,  DOHODNĚTE  NA  EMAILU: sjzelmost@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  JE  JIŽ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ. JE ZMĚNĚN  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.