plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  PRO  RODIČE

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  NA  POKYN  HYGIENICKÉ  STANICE  HL.M.  PRAHY  DO  30. 10. 2020  U Z A V Ř E N A

Z  DŮVODU  POZITIVNĚ TESTOVANÉHO DÍTĚTE, SE  KTERÝM  PŘIŠLO  VELKÉ  MNOŽSTVÍ  DĚTÍ  DO  PŘÍMÉHO  KONTAKTU.

VŠEM  RODIČŮM  DĚTÍ,  KTERÉ  BYLY  V  PŘÍMÉM  KONTAKTU  S  DÍTĚTEM  S  POZITIVNÍM  VÝSLEDKEM  TESTU  DNE  20.10.2020, JSOU  ZASLÁNY  EMAILY  S  POKYNY  OD  HYGIENY  (SEZNAM  DĚTÍ  A   ZAMĚSTNANCŮ  BYL  ZASLÁN  NA  HYGIENU).

MŠ  BUDE  DEZINFIKOVÁNA  OZÓNOVÝM  GENERÁTOREM  A  VŠECHNY  PLOCHY  DEZINFEKČNÍMI  PROSTŘEDKY.


INFORMACE  PRO  RODIČE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  JE  ZRUŠENA  Z  DŮVODU  NAŘÍZENÍ  HYGIENICKÉ STANICE  VE  STRAKONICÍCH  A  MZ.  PANÍ  ŘEDITELKA  ZE  ŠVP  NABÍDLA  TERMÍN: 10.11.- 16.11.2020 (POKUD  NEBUDE  NADÁLE  PLATIT  NOUZOVÝ  STAV).  POČÍTÁME  S  DĚTMI,  KTERÉ  JIŽ  ŠVP  MAJÍ  UHRAZENOU.  PŘÍPADNĚ, POKUD  O  TENTO  TERMÍN  NEBUDETE  MÍT  ZÁJEM,  ANEBO  NAOPAK SE  BUDETE  CHTÍT  NOVĚ  PŘIHLÁSIT,  NAPIŠTE  TUTO INFORMACI  NA  EMAIL  P. UČ. KAFTANOVÉ  sjzelmost@seznam.cz


Informace pro školy a školská zařízení od 14. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  JE  JIŽ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ. JE ZMĚNĚN  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ

VEDENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VZHLEDEM K UPOZORNĚNÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  A  KHS MUSÍ  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  V  BUDOVĚ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  OD  ČTVRTKA  10. 9. 2020 NOSIT  POVINNĚ  ZAKRYTÍ  ÚST  A  NOSU (ROUŠKU APOD.) A  POUŽÍVAT  DEZINFEKČNÍ  PROSTŘEDKY  NA  RUCE  U  VCHODU  DO  BUDOVY. ŠKOLA  MÁ  POVINNOST  KONTROLOVAT  POUŽÍVÁNÍ  DEZINFEKCE  NA  RUCE  FYZICKOU  OSOBOU.

RODIČE  ZATÍM  MOHOU  ODVÁDĚT  DĚTI  DO TŘÍD.  ZÁROVEŇ  PROSÍME, ABY  SE  ZBYTEČNĚ  NEZDRŽOVALI  V  OBJEKTU  MATEŘSKÉ  ŠKOLY.  

 DĚTI  SI  PO  VSTUPU  DO  TŘÍDY  UMYJÍ  RUCE  ANTIBAKTERIÁLNÍM  MÝDLEM.

                                                                         DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.

JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.
JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.