plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

MŠ  U  ŽELEZNIČNÍHO  MOSTU  2629  SE  PŘIPOJUJE  KE  STÁVCE  DNE 27.11.2023.

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců naší MŠ oznámil ředitelce MŠ, že se všichni zaměstnanci budou účastnit CELODENNÍ stávky a to svou nepřítomností na pracovišti. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE MŠ U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU  BUDE  DNE  27.11.2023  PO  CELÝ DEN  PRO  VAŠE  DĚTI   U Z A V Ř E N A,  pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.


Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti.  Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace ve školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je vám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky:
1.  Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic, sdílením pozic (uklízečka MŠ nemůže být ve stejnou dobu ve vícero MŠ! nebo školník v ZŠ!), navíc v době, kdy hrozí nedostatek kuchařek a uklízeček, až postupně odejdou do důchodu a mladší lidé právě kvůli nízkým tabulkovým platům nechtějí nastoupit.
2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.(přenesení na rodiče)
3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax),  (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, př. cizí jazyky, výpočetní technika atd.), s tím související propouštění učitelů
4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025. (Asistent pedagoga je součásti mnoha týmů ve školách, je nezbytný pro integraci cizinců, mnoha dětí se specifickými vzdělávacími potřebami).
5. Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.
6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy, jak bude probíhat stravování), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení - vedení MŠ a Stávkový výbor zaměstnanců MŠ U Železničního mostu 2629


V  PÁTEK  17.11.2023  JE  STÁTNÍ  SVÁTEK - MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  UZAVŘENA.


BALÍČEK  OKAMŽITÉ  POMOCI  PRAŽANŮM  =  OPATŘENÍ KE  ZMÍRNĚNÍ  DOPADŮ  INFLACE  NA  DOMÁCNOSTI  PRAŽANŮM  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2023/2024

NAŠE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  I  NADÁLE  ZAPOJENA  DO  PROGRAMU  BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM, O  KTERÉM  SE  DOZVÍTE  VÍCE  ZDE  V  ODKAZU  NÍŽEPODMÍNKY  PRO  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI:
V  ŘEDITELNĚ  SI  CO  NEJDŘÍVE  VYZVEDNĚTE  NEBO  STÁHNĚTE  Z  WEBU  (SEKCE  DOKUMENTY - DOKUMENTY  KE  STAŽENÍ )  FORMULÁŘ  ŽÁDOSTI  A  DO  27.9.2023  ODEVZDEJTE  VYPLNĚNÝ  P. ŘEDITELCE  NEBO  VE  TŘÍDĚ.
LZE VYUŽÍT NA:
STRAVNÉ  ZDARMA
ŠKOLNÉ  ZDARMA
OD  NÁSLEDUJÍCÍHO  MĚSÍCE  DO  31.12.2023.

CO  MUSÍTE  SPLŇOVAT:
DÍTĚ  MUSÍ  MÍT  TRVALÉ  BYDLIŠTĚ  V  PRAZE   (NESTAČÍ  DLOUHODOBÝ  POBYT)
V  ŽÁDOSTI - ČESTNÉM  PROHLÁŠENÍ  ZAŠKRTNETE  JEDNU  NEBO  VÍCE  Z  UVEDENÝCH  PODMÍNEK.
MUSÍTE  VČAS  ODEVZDAT - DO 27.9.2023

NA  TUTO  PODPORU  NENÍ  PRÁVNÍ  NÁROK A   ZÁVISÍ  NA  ROZHODNUTÍ  ŘEDITELE  ŠKOLY.

DÁLE  LZE  VYUŽÍT  FORMULÁŘ  Č. 2  K  ČERPÁNÍ  DOTACE  Z  FONDU  SOLIDARITY  V  RÁMCI  BALÍČKU  POMOCI  PRAŽANŮM   NA  ZÁJMOVÉ  AKTIVITY  (ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ  APOD.)

PODROBNOSTI BALÍČKU:

17488.pdf 685 kBUPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VŠICHNI  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  SI  PŘEČTOU  ŠKOLNÍ  ŘÁD  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024, JSOU V NĚM  UVEDENY  PODROBNĚ  VŠECHNY  INFORMACE  O  ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ, O PLACENÍ  ŠKOLNÉHO, STRAVNÉHO, O  OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ,  PRÁVA  A  POVINNOSTI  DĚTÍ  I  RODIČŮ  ATD.  VE  TŘÍDÁCH / V  ŠATNĚ  PODEPÍŠETE,  ŽE  JSTE  SE  ŠKOL. ŘÁDEM  SEZNAMILI  A  POROZUMĚLI  MU. 
PODROBNÉ  INFORMACE  O PLATBÁCH  NAJDETE  V  SEKCI  ÚPLATA  ZA  MŠ.


INFORMACE  KE  ŠKOLNÍMU  ROKU  2023 - 2024

PROSÍME  VŠECHNY  RODIČE,  ABY  SI  STÁHLI  DO  MOBILU  APLIKACI  TWIGSEE.  NA   VAŠE  EMAILY  UVEDENÉ  V  PŘIHLÁŠKÁCH  BYLY  ZASLÁNY  PŘIHLAŠOVACÍ  ÚDAJE  DO  TÉTO  APLIKACE.  PROSÍME  VYPLNIT  A  AKTUALIZOVAT  VŠECHNY  ÚDAJE.

VŠICHNI  NOVÍ  RODIČE  SI  PRVNÍ  DEN  ZAKOUPÍ  U  P.  ŘEDITELKY  ČIPY  K  BRÁNĚ.  (1 ČIP STOJÍ  60 Kč.  KAŽDÉ  DÍTĚ  MÁ  PŘIPRAVENY  2  ČIPY).  PROSÍME,  VEZMĚTE  SI  S  SEBOU  HOTOVOST.   Z  TOHOTO  DŮVODU  BUDE  BRÁNA  PRVNÍ  DVA  DNY  OTEVŘENA  PO  CELÝ  DEN. 
 VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  BÝVÁ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU. 
PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY. 
PŘI  VCHODU  DO  BUDOVY  ZVOŇTE  PO  LEVÉ  STRANĚ  NA  ZVONEK  TŘÍDY  A  VYČKEJTE.  DVEŘE  VÁM  OTEVŘE  PERSONÁL, JAKMILE  VÁS  UVIDÍ  V  KAMEŘE  TABLA, USLYŠÍTE  KRÁTKÉ  CVAKNUTÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.  PŘI  ODCHODU  Z  BUDOVY  MŠ  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  PO  LEVÉ  STRANĚ  A  DVEŘE  SE  OTEVŘOU.
PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  

ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ  DOTYKU  DĚTEM  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY  A  ABY  NA  BRÁNU  NELEZLI . ABY  ZABEZPEČENÍ  MŠ  BYLO  ÚČELNÉ,  PLATÍ  PRO  DĚTI  ZÁKAZ  OTEVÍRÁNÍ  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ  I  BRÁNY  TLAČÍTKEM,  PROTO JE  UMÍSTĚNO  MIMO DOSAH  DĚTÍ !!!


V  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.