plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

NOVÉ  UPOZORNĚNÍ  RPO  RODIČE
VZHLEDEM  K  VYSOKÝM  TEPLOTÁM  (NAD 30°C) V  NÁSLEDUJÍCÍCH  DNECH  SI  DĚTI  PŘINESOU  IGELITOVOU  TAŠKU  S  PLAVKAMI,  RUČNÍKEM,  OPALOVACÍM  KRÉMEM,  ABY  SE  MOHLY  MLHOVAT ČI  OSVĚŽOVAT  VODOU.
POKUD   NEBUDOU  MÍT  PLAVKY,  NEBUDOU  SE  MLHOVAT.  
   DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  DĚTÍ  JEDOUCÍCH  NA  ŠKOLU  V  PŘÍRODĚ
ODJEZD  VE  STŘEDU  16.6.2021  JE  ZE  3. NÁSTUPIŠTĚ  AUTOBUSŮ  NA  KNÍŽECÍ ( U TRAMAVAJOVÉ  ZASTÁVKY  TRAMVAJE  Č. 7, NYNÍ NENÍ V PROVOZU).  JE  POSUNUT  NA  13.15 HODIN.  PROSÍME  O  PŘÍCHOD  VE  13.00 HODIN (BUDOU ODTUD  ODJÍŽDĚT 2 JINÉ  ŠKOLY  VE  13.00 HODIN, AŤ  SE  NEPOMÍCHÁME).
   DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  DĚTÍ  KONČÍCÍCH  DOCHÁZKU  DO  MŠ:
ŽÁDÁME  RODIČE  O  VYÚČTOVÁNÍ  VE  TŘÍDĚ,  O  VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO  (VRÁCENÍ  PŘEPLATKŮ)  U  P.  KAFTANOVÉ.  PROSÍME  O  ODEVZDÁNÍ  VCHODOVÝCH  ČIPŮ,  ZA  KTERÉ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  VÁMI  ZAPLACENÉ  PENÍZE.

                      DĚKUJEME ZA  POCHOPENÍ


DŮLEŽITÁ  VÝZVA  Z  UNIE  RODIČŮ:

16550.pdf 644 kB


 PROVOZ  MŠ  BUDE  VE  VŠECH  TŘÍDÁCH  OD  1.6.2021  PRODLOUŽEN  DO  16.30  HODIN.

VZHLEDEM  K  TOMU,  ŽE  SE  DĚTI  NETESTUJÍ, ANI  NENOSÍ  ZAKRYTÍ  DÝCHACÍCH  CEST,  BUDE  DO  KONCE  ŠKOLNÍHO  ROKU  RODIČŮM  DO  BUDOVY  MŠ  VSTUP  ZAKÁZÁN (S  VÝJIMKOU  NUTNÝCH  PŘÍPADŮ  A  ZÁPISU  DO  MŠ).  DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ.
PROVOZ  JE  Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ  A  PŘETRVÁVAJÍCÍCH  OPATŘENÍ  OMEZEN  NA  KRATŠÍ  DOBU  Z  DŮVODU  STABILNÍCH  TŘÍDNÍCH  KOLEKTIVŮ -  NESPOJOVÁNÍ  TŘÍD  A  UTVOŘENÍ  SLUŽEB  PEDGOGŮ.  


!!! NOVÉ  AKCE  NAJDETE  V  SEKCI : AKCE  MĚSÍCE  PO  KLIKNUTÍ  NA  KVĚTEN  A  ČERVEN.


 IFORMACE  O  ŠKOLE  V  PŘÍRODĚ -  stále  jsou  volná  místa
ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ  V  ČESTICÍCH  U  STRAKONIC  SE  KONÁ  OD 16.6. - 25.6.2021
CENA:  4.500 Kč  ;    PRO DĚTI  7LETÉ  S  OŠD  JE  4.700 Kč

CENA  ZAHRNUJE:  UBYTOVÁNÍ 10 DNŮ, STRAVNÉ 5X DENNĚ, PITNÝ REŽIM, DOPRAVU TAM I ZPĚT.
RODIČE  STARŠÍCH  DĚTÍ  (OD 5TI LET) PŘIHLÁSÍ  DÍTĚ  DO  SEZNAMU  U  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ  A  PŘEVEZMOU  SI  K  VYPLNĚNÍ  DOTAZNÍK  A  POSUDEK  OD  LÉKAŘE  (PLATNÝ  24  MĚSÍCŮ).  VŠE  SE  ODEVZDÁ  NE  SCHŮZCE  DNE  10.6. 2021,  KDE  ZAPLATÍTE  CELOU  ČÁSTKU  ZA  ŠvP ,  BUDOU  VÁM  PŘEDÁNY  PODROBNÉ  INFORMACE  A  SEZNAM  POTŘEBNÝCH  VĚCÍ.
SPECIFICKÉ  INFORMACE  O  HYGIENICKÝCH  OPATŘENÍ  DODÁ  ŠvP DLE  AKTUÁLNÍ  SITUACE.


INFORMACE  O  PROVOZU  MŠ  OD  3. 5. 2021

PROVOZ  MŠ  BUDE  OD  7.00 - 16.00 HODIN.

DĚTI  BUDOU  Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ  PŘEBÍRÁNY  A  PŘEDÁVÁNY  U  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ.  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  MAJÍ  VSTUP  DO  MŠ  NADÁLE  ZAKÁZÁN.   VŠECHNY  DĚTI  BUDOU  NOSIT  PŘEVLEČENÍ  DO  TŘÍDY 
A  NA  ZAHRADU!   DĚTI  BUDOU  V  PROSTORU  MŠ  CHODIT  BEZ  ROUŠKY,  ODPADLO  TAKÉ  POVINNÉ  TESTOVÁNÍ  PRO  DĚTI.  (TESTUJÍ  SE  ZAMĚSTNANCI  1X  TÝDNĚ).  ZAMĚSTNANCI  ZAKRYTÍ  ÚST  A  NOSŮ  POUŽÍVAJÍ  V  BUDOVĚ  MŠ.  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  STÁLE  DLE  NAŘÍZENÍ  VLÁDY  POUŽÍVAJÍ  NA  ULICI  I  NA  ZAHRADĚ  MŠ  (V  ZÁSTAVBĚ)  ZAKRYTÍ  ÚST  A  NOSU.  PROSÍME  O  DODRŽOVÁNÍ  TOHOTO  NAŘÍZENÍ.

PROVOZ  JE  Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ  A  PŘETRVÁVAJÍCÍCH  OPATŘENÍ  OMEZEN  NA  KRATŠÍ  DOBU  Z  DŮVODU  STABILNÍCH  TŘÍDNÍCH  KOLEKTIVŮ -  NESPOJOVÁNÍ  TŘÍD  A  UTVOŘENÍ  SLUŽEB  PEDGOGŮ.  DALŠÍ  PODROBNÉ  INFORMACE  JSOU  UVEDENY  V  NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOZE  V  INFORMACÍCH


16341.pdf 244 kB INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

DŮLEŽITÉ  INFORMACE  O  LETNÍM  PRÁZDNINOVÉM  PROVOZU

INFORMACE  OHLEDNĚ  LETNÍHO  PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  NAJDETE  V  SEKCI  ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU -  PRÁZDNINY  (2  DOKUMENTY).  NEZAPOMEŇTE  NAPSAT  ZÁJEM  O  UMÍSTĚNÍ  DÍTĚTE   DO  PŘÍSLUŠNÉ   MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  DANÉM  TERMÍNU  NA  EMAIL:  mszelmost@centrum.cz  NEJPOZDĚJI  DO  26. 4. 2021.


 INFORMACE  PRO  RODIČE  DĚTÍ,  KTERÉ  NEPLNÍ  POVINNÉ  PV

NA  ZÁKLADĚ  NAŘÍZENÍ  VLÁDY  ČR  JE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OD  1. 3. 2021  UZAVŘENA  DÁLE  PRO  VŠECHNY  DĚTI,  KTERÉ  NEPLNÍ  POVINNOU  PŘEDŠKOLNÍ  DOCHÁZKU  ZATÍM  DO  AVÍZOVANÉHO  DATA  30. 4. 2021.  RODIČE  MAJÍ  OD  TOHOTO  DATA   NÁROK  NA  OŠETŘOVNÉ,  KTERÉ  SE  UPLATŇUJE  ZPĚTNĚ.
MŠ  ZA  TUTO  DOBU  NEVYDÁVÁ  POTVRZENÍ  (viz informace a odkaz níže).  DĚTI  JSOU  AUTOMATICKY  ODHLÁŠENY  ZE  STRAVOVÁNÍ.   V   MĚSÍCI  BŘEZNU   A   DUBNU  BUDE  PLATBA  0 Kč.  (VŠECHNY  JIŽ  UHRAZENÉ  PLATBY  SE  AUTOMATICKY  PŘESOUVAJÍ  DO  DALŠÍHO  MĚSÍCE).

 ŽÁDOST  O  OŠETŘOVNÉ   NEPOSKYTUJE  MŠ,  RODIČE  SI  JI  MUSÍ  VYGENEROVAT,  VYPSAT  A  VYTISKNOUT.  NA  ŽÁDOSTI  SE  MU  VYGENERUJE  EVIDENČNÍ  ČÍSLO.  ŽÁDOST  A  VÝKAZ  PÉČE  ODEVZDÁ  U  ZAMĚSTNAVATELE. 


DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE
CELÁ  MŠ  JE  OD  24.2. -  28.2.2021  UZAVŘENA  DLE  ROZHODNUTÍ  HYGIENICKÉ  STANICE  HMP.  RODIČŮM  PŘÍTOMNÝCH  DĚTÍ , KTERÉ  SE  SETKALY  S  DÍTĚTEM  VE  DNECH  16. - 18.2.,  BYL  ZASLÁN  EMAIL  S  INFORMACEMI  OD  HYGIENY. 
PŘÍPOMÍNÁME,  ŽE  JE  VAŠÍ  POVINNOSTÍ  HLÁSIT  JAKÉKOLIV  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  V  RODINĚ  DO  MŠ.                                             
        DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ.


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  JE  JIŽ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ. JE ZMĚNĚN  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.