plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - BYLY PŘIDÁNY NOVÉ TERMÍNY V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE - ODEVZDÁVÁNÍM VYPLNĚNÝCH, LÉKAŘEM POTVRZENÝCH A PODEPSANÝCH VŠECH DOKUMENTŮ
VE DNECH: VE ČTVRTEK 2.5.2024 OD 8.30 - 17 HODIN A V PONDĚLÍ 6.5.2024 OD 8.40 DO 17.00 HODIN.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STŘEDU 10.4.2024 OD 9.00 - 11.30 A OD 14.30 - 17.00 HODIN
ZVEME NOVÉ DĚTI A JEJICH RODIČE K PROHLÍDCE MATEŘSKÉ ŠKOLY, OBDRŽÍTE ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY, STRUČNÉ PÍSEMNÉ INFORMACE O MŠ A O ZÁPISU DO MŠ.


INFORMACE O LETNÍM PROVOZU

OD LETOŠNÍHO ROKU 2024 JE URČEN NOVÝ SYSTÉM LETNÍHO PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU, KDY BUDE MÍT KAŽDÁ MŠ OTEVŘENO 2 TÝDNY POUZE PRO SVÉ KMENOVÉ DĚTI. DĚTI SE JIŽ NEBUDOU PŘIHLAŠOVAT DO JINÝCH MŠ.

NAŠE MŠ BUDE MÍT OTEVŘENO OD 8.7.2024 - 20.7.2024 PRO DĚTI, KTERÝM RODIČE NEZAJISTÍ HLÍDÁNÍ.
V DOBĚ OD 1. 7. - 5. 7. 2024 A DÁLE OD 22. 7. - 30. 8. 2024 BUDE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U Z A V Ř E N A.

PROSÍME RODIČE, ABY VZALI V POTAZ TUTO INFORMACI A NAPLÁNOVALI SI TAK SVÉ VOLNO V DOBĚ PRÁZDNIN. PŘÍPADNĚ, ABY VYUŽILI PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A JINÉ AKTIVITY.


V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN POŘÁDÁ NAŠE MŠ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S NÁZVEM INDIÁNSKÝ TÝDEN
VE DNECH 5.8. - 9.8.2024. PROVOZ BUDE OD 7.30 - 16.30 HODIN. STRAVA VLASTNÍ Z DOMOVA.
CENA CCA 2.000 Kč.
POČET DĚTÍ JE OMEZEN, PŘIHLAŠOVÁNÍ JE U P. UČ. RYŠÁNKA VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ.
PODROBNÉ INFORMACE OBDRŽÍ RODIČE PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ V K VĚTNU - ČERVNU.


MŠ U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 SE PŘIPOJUJE KE STÁVCE DNE 27.11.2023.
dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců naší MŠ oznámil ředitelce MŠ, že se všichni zaměstnanci budou účastnit CELODENNÍ stávky a to svou nepřítomností na pracovišti. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE MŠ U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU BUDE DNE 27.11.2023 PO CELÝ DEN PRO VAŠE DĚTI U Z A V Ř E N A, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace ve školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je vám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky:
1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic, sdílením pozic (uklízečka MŠ nemůže být ve stejnou dobu ve vícero MŠ! nebo školník v ZŠ!), navíc v době, kdy hrozí nedostatek kuchařek a uklízeček, až postupně odejdou do důchodu a mladší lidé právě kvůli nízkým tabulkovým platům nechtějí nastoupit.
2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.(přenesení na rodiče)
3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, př. cizí jazyky, výpočetní technika atd.), s tím související propouštění učitelů
4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025. (Asistent pedagoga je součásti mnoha týmů ve školách, je nezbytný pro integraci cizinců, mnoha dětí se specifickými vzdělávacími potřebami).
5. Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.
6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy, jak bude probíhat stravování), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).


BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM = OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI PRAŽANŮM VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE I NADÁLE ZAPOJENA DO PROGRAMU BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM, O KTERÉM SE DOZVÍTE VÍCE ZDE V ODKAZU NÍŽEPODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
V ŘEDITELNĚ SI CO NEJDŘÍVE VYZVEDNĚTE NEBO STÁHNĚTE Z WEBU (SEKCE DOKUMENTY - DOKUMENTY KE STAŽENÍ ) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A DO 20.1.2024 ODEVZDEJTE VYPLNĚNÝ P. ŘEDITELCE NEBO VE TŘÍDĚ.
LZE VYUŽÍT NA:
STRAVNÉ ZDARMA
ŠKOLNÉ ZDARMA
OD NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE DO 30.6.2024.
CO MUSÍTE SPLŇOVAT:
DÍTĚ MUSÍ MÍT TRVALÉ BYDLIŠTĚ V PRAZE (NESTAČÍ DLOUHODOBÝ POBYT)
V ŽÁDOSTI - ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ ZAŠKRTNETE JEDNU NEBO VÍCE Z UVEDENÝCH PODMÍNEK.
MUSÍTE VČAS ODEVZDAT - DO 20.1.2024
NA TUTO PODPORU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK A ZÁVISÍ NA ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY.

DÁLE LZE VYUŽÍT FORMULÁŘ Č. 2 K ČERPÁNÍ DOTACE Z FONDU SOLIDARITY V RÁMCI BALÍČKU POMOCI PRAŽANŮM NA ZÁJMOVÉ AKTIVITY (ŠKOLA V PŘÍRODĚ APOD.)

PODROBNOSTI BALÍČKU:

17488.pdf 685 kB


INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2023 - 2024

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY SI STÁHLI DO MOBILU APLIKACI TWIGSEE. NA VAŠE EMAILY UVEDENÉ V PŘIHLÁŠKÁCH BYLY ZASLÁNY PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE DO TÉTO APLIKACE. PROSÍME VYPLNIT A AKTUALIZOVAT VŠECHNY ÚDAJE.

VŠICHNI NOVÍ RODIČE SI PRVNÍ DEN ZAKOUPÍ U P. ŘEDITELKY ČIPY K BRÁNĚ. (1 ČIP STOJÍ 60 Kč. KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PŘIPRAVENY 2 ČIPY). PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU HOTOVOST. Z TOHOTO DŮVODU BUDE BRÁNA PRVNÍ DVA DNY OTEVŘENA PO CELÝ DEN.
VCHODOVÁ BRÁNA DO OBJEKTU MŠ BÝVÁ SPUŠTĚNA POUZE NA ELEKTRICKÝ POHON V RÁMCI BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. S BRÁNOU SE NESMÍ RUČNĚ MANIPULOVAT Z DŮVODU PORUŠENÍ MOTORU.
PŘI VSTUPU PŘILOŽTE ČIP KE KOMUNIKÁTORU PO PRAVÉ STRANĚ BRÁNY A VYČKEJTE OTEVŘENÍ BRÁNY. BRÁNA SE ZAVÍRÁ SAMA. PŘI ODCHODU Z OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍT TLAČÍTKO PO LEVÉ STRANĚ BRÁNY.
PŘI VCHODU DO BUDOVY ZVOŇTE PO LEVÉ STRANĚ NA ZVONEK TŘÍDY A VYČKEJTE. DVEŘE VÁM OTEVŘE PERSONÁL, JAKMILE VÁS UVIDÍ V KAMEŘE TABLA, USLYŠÍTE KRÁTKÉ CVAKNUTÍ. PŘIDRŽENÍ TLAČÍTKA ČI TLAK DO DVEŘÍ NAOPAK DVEŘE BLOKUJE. PŘI ODCHODU Z BUDOVY MŠ STAČÍ KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ TLAČÍTKA PO LEVÉ STRANĚ A DVEŘE SE OTEVŘOU.
PO UKONČENÍ DOCHÁZKY VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ BUDOU ČIPY ODEVZDÁNY A ZÁROVEŇ VÁM BUDOU VRÁCENY PENÍZE ZA JEJICH POŘÍZENÍ. PŘI ZTRÁTĚ ČIPU NAHLAŠTE TUTO SKUTEČNOST P. UČITELKÁM NA TŘÍDĚ A OPĚT SI ČIP V HODNOTĚ 60 Kč MUSÍTE ZAKOUPIT.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DOHLÍŽELI NA SVÉ DĚTI A DODRŽOVALI ZÁKAZ DOTYKU DĚTEM NA ZAŘÍZENÍ K POHONU BRÁNY A ABY NA BRÁNU NELEZLI . ABY ZABEZPEČENÍ MŠ BYLO ÚČELNÉ, PLATÍ PRO DĚTI ZÁKAZ OTEVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ I BRÁNY TLAČÍTKEM, PROTO JE UMÍSTĚNO MIMO DOSAH DĚTÍ !!!